|   English  |   网站地图  |   加盟唐工纺
 当前位置:首页 >  整体防护  > 化学防护  > 躯干防护
【唐工纺】防放射性尘埃套装602936-W27/651336-W27
适用于可能产生静电,工作人员偶尔接触颗粒或粉尘状化学物或放射性污染物的场所
价格
累计销量  件
可选尺码
颜色
服务:   100%正品   |    无忧售后   |    支持换货

             

可供颜色选择:白色等,选择请咨询客服。

        (图片显示颜色可能会与实物存在微小色差)